Печат

Дарение на д-р Христо Босев

Д-р Христо Босев дари 10 авторски медицински книгиНа 27.11.2012г. д-р  Христо Босев,  дългогодишен заместник директор по медицинските дейности и председател на ЛКК /лечебно консултативна и лечебно контролна комисия/  в Русенската многопрофилна болница направи дарение от 10 авторски медицински книги в библиотеката на МБАЛ Русе АД.
В първата книга общо болничната тематика и интелектуалната проницателност се конкурират в информативността си.
Втората книга е оригинално съставен от автора атлас на сърдечно – съдовата система.
В поредицата от 3-та до 8-ма книга медицинската тематика е обобщена в компендиумен стил.
Девета книга обхваща собствен клиничен опит на базата на почти половин вековна медицинска дейност.
В десета книга са събрани казуистични случаи, раритети и поучителни казуси, обсъждани в ЛКК на Русенската болница за времето в което д-р Босев е оглавявал комисията.
Всичките 10 авторски медицински книги са посветени с благодарност и преклонение към д-р Роман Доганов, негов „учител по клинична медицина”.
За направеното дарение д-р Босев получи благодарствен адрес от ръководството на МБАЛ Русе АД.
Последно обновяване: Сряда, 28 Ноември 2012 13:11
Печат

Пресконференция Европейско качество на здравеопазването ...

На 12.10.2012г. в 13.30ч. в конферентната зала на МБАЛ Русе АД се проведе пресконференция по повод старта на реализирането на европейски проект: 

“Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе АД”

Средносрочна рамкова инвестиционна програма на МЗ

Договор за безвъзмездна помощ: №BG161PO001/1.1-08/2010/006

„Подкрепа за реконструкция,  обновяване  и  оборудване  на  държавни  лечебни  и здравни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013 г.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Обща стойност на проекта: 8 606 615,32 лв.

Предмет на договора:

  • Изпълнение на мерки за енергийна ефективност -  подмяна на дограма  и топлоизолация
  • СМР на обект «Централна стерилизация»
  • СМР – изграждане на асансьорни съоръжение – 2 бр.
  • Закупуване, доставка и монтиране на високоспециализирана медицинска аппаратура

- Апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI –equipment)

- 64 срезов Многодетекторен Компютърен томограф

- Дигитален мамограф

- Дигитална ехографска система

- Апаратура за централна стерилизации-комплект

- Система за архивиране и разпространение на образи (PACS)

- Ендоскопска апаратура /видеоколоноскопи, видеогастроскопи

- Дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб 


Продължителност: 24 месеца

В пресконференцията участваха: г-жа Десислава Атанасова – Министър на здравеопазването /МЗ/, г-жа Десислава Димитрова - зам.министър на МЗ, г-н Стефко Бурджиев – Областен Управител на област Русе,   г-н Веско Маринов - Заместник областен Управител на област Русе, Господин Пламен Стоилов – Кмет на община Русе, д-р Маргарита Николова – Директор на РЗИ Русе, д-р Нели Петрова – Изпълнителен Директор на МБАЛ Русе АД и служители на МБАЛ Русе АД. 

С реализирането на проекта “Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе АД”  МБАЛ-Русе ще се утвърди като водеща високотехнологична здравна структура в региона. Това каза министърът на здравеопазването г-жа Десислава Атанасова.

Последно обновяване: Понеделник, 15 Октомври 2012 19:53
Печат

Осма русенска педиатрична конференция

МБАЛ Русе АД, съвместно с Медицински Университет – Варна, Катедра по Педиатрия и Съюз на учените – Русе организира 8 Русенска Педиатрична Конференция с международно участие и участие на лекари – педиатри, и общо практикуващи лекари от цялата страна.
 
Конференцията, ще бъде официално открита с приветствия от - г-жа Десислава Атанасова – Министър на здравеопазването,  д-р Даниела  Дариткова – Председател на Парламентарната Комисия по  Здравеопазване, д-р  Мария Неделчева - Началник на отдел  „Майчино и детско здравеопазване” в Министерството на Здравеопазването, г-н Пламен Стоилов – Кмет на община Русе, проф. дтн Христо Белоев – Ректор на Русенски Университет, д-р Нели Петрова – Изпълнителен Директор на МБАЛ Русе АД.
 
Темата на 8 Русенска Педиатрична конференция е: ГОРЕЩИ ТОЧКИ В ПЕДИАТРИЯТА
Ще бъдат изнесени над 25 лекции от водещи педиатри в страната от Медицинските Университети в градовете – София, Варна и Плевен.
Ще бъдат открити над 30 щанда на фармацевтични фирми.
Обичайно броят на участниците е над 350.
 
Дата на провеждане: 13 и 14, октомври 2012г.
 
Място на провеждане: Данюб Плаза хотел – Русе
 
Програмата за конференцията - изтеглете ПДФ
 
Генерален спонсор: MSD
 
Контакти за  допълнителна информация и заявки за участие на:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• GSM: +359 888 88 59 88
Последно обновяване: Петък, 12 Октомври 2012 20:55
Печат

За два месеца 25 бъдещи майки посетиха новия АГ-комплекс в Русе

в дните - всеки първи и трети вторник от месеца, по проект "Отворени врати" на МБАЛ-Русе АД. 
Началото на проекта беше поставено на 3 юли тази година. 
По време на посещението в АГ-комплекса бъдещите майки се запознават с условията за раждане, грижите, които се полагат за новородените и началото на кърменето, нормалният ход на раждането - как да разпознаят началото на раждането, кога да тръгнат за болницата, кои са етапите на родилния процес и какво трябва да подготвят за себе си и бебето при постъпване в лечебното заведение. 
За този месец са се записали общо 12 бъдещи майки. Максималният брой на желаещите, които могат да посетят Дните на отворени врати в един ден е пет.

Посещенията са безплатни. Желаещите трябва да се запишат предварително на телефон: 082/887 511 или на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Последно обновяване: Понеделник, 10 Септември 2012 14:50
Печат

МБАЛ Русе получи хуманитарна помощ

МБАЛ-Русе АД получи хуманитарна помощ от БЧК, чрез Областния съвет на БЧК-Русе, на обща стойност 19 155,32 лева. 
Дарението включва 16 болнични легла с матраци, 7 болнични шкафчета, 5 проходилки на колела, 5 апарата за измерване на кръвното налягане, 10 електронни термометри и медицински консумативи – бинт, медицински хартиени ролки, медицински маски и памперси.
Ръководството на МБАЛ-Русе АД благодари за предоставената хуманитарна помощ, която е разпределена за нуждите на отделенията на болницата.
Последно обновяване: Четвъртък, 16 Август 2012 18:21
Печат

Двамата пострадали с изгаряния

са транспортирани от МБАЛ Русе АД до УМБАЛСМ ,,Н.И. Пирогов” - Клиника по изгаряне - София

Двамата пострали от взрива на газстанция в Разград с  изгаряния 70% и 80%,  които бяха настанени в МБАЛ-Русе за лечение, след създадена организация и координирани действия между МБАЛ Русе АД, Министерство на здравеопазването, ЦСМП Русе, УМБАЛСМ ,,  Н.И. Пирогов” и ЦСМП София, бяха транспортирани с въртолет  на 07.08.2012г. в УМБАЛСМ ,,  Н.И. Пирогов” - Клиника по изгаряне - гр. София.
Транспортирането на пациентите от Отделение за интензивно лечение на заболявания с хирургична насоченост/ОИЛ ЗАГ/ на МБАЛ Русе АД до плащадката за кацане на въртолета на площадка в Източна Промишлена зона до „Монтьопе” ЕООД гр.Русе се осъществи с два реанимобила на ЦСМП – Русе, екип от служители на ОИЛ ЗАГ на Болницата, ЦСМП Русе, началника на Отделение „Анестезиология” на МБАЛ Русе  АД – д-р Владин Петров и началника на отделение „Пластично възстановителна и естетична хирургия” – д-р Станимир Георгиев.
Д-р Петров придружи пациентите при транспортирането им  във въртолета до гр.София и приемането им в УМБАЛСМ ,,  Н.И. Пирогов” – Клиника по изгаряне.
Последно обновяване: Четвъртък, 09 Август 2012 14:05
Печат

МБАЛ-Русе АД организира безплатни прегледи за пациенти

Безплатни прегледи на пациенти ще извършва началникът на Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология към МБАЛ-Русе АД и областен специалист по гастроентерология и диететика д-р Красимир Гайтанджиев всеки първи вторник на месеца - от 8.30 до 13.30 часа. 
Прегледите ще се извършват в кабинет №10 на Медицинския център, намиращ се в старата сграда на болницата на третия етаж (над Центъра по трансфузионна хематология). 
Желаещите да бъдат прегледани и да се консултират със 
спeциалиста трябва предварително да се запишат на тел.: (082) 887 300.   
Първите безплатни прегледи ще бъдат на 7 август /вторник/.
Последно обновяване: Четвъртък, 09 Август 2012 14:06
Печат

Микробиологичната лаборатория в МБАЛ - Русе АД навърши 10 години

За десет години лабораторията е увеличила с близо шест пъти обема на своята работа
 
Д-р Вандова /в средата/ и нейният екип отпразнуваха юбилея на лабораторията в АрбанасиМикробиологичната лаборатория в МБАЛ-Русе АД навършва днес/15 юли/ 10 години от основаването си. 
През 2002 година лабораторията започва работа с един лекар, трима лаборанти и един санитар. Под ръководството на д-р Маргарита Вандова през годините тя се развива, увеличава обема на работа и заема достойно място в лечебно - диагностичната дейност на болницата. 
С близо шест пъти са се увеличили пробите, които се изследват ежедневно в лабораторията за тези десет години. Ако в началото на своето основаване те са били по около 10 на ден, то сега са по 50-60. 
Към настоящия момент лабораторията има много добра колаборация с отделенията и те разчитат на резултатите от микробиологичните изследвания. В нея работят двама лекари, биолог и шест лаборанти. Персоналът посещава курсове за поддържане и повишаване на квалификацията си, както и ежегодните конгреси на Българската асоциация на микробиолозите. 
От създаването си досега микробиологичната лаборатория успешно покрива изискванията на външно-лабораторен контрол по "Системни микози", "Микробиологична идентификация и антимикробна чувствителност" и "Идентификация и серотипизиране на чревни патогени". 
Цялостната дейност отговаря на изискванията на медицински стандарт „Микробиология” и на внедрената интегрирана система за управление на качеството, околната среда и информационната сигурност - ISO 9001:2008, ISO 14001:2008, ISO 27001:2005, в МБАЛ-Русе АД. 
През 2011 година микробиологичната лаборатория получи отлична акредитационна оценка за срок от пет години за дейността си, както и като база за обучение на специализанти. Включена е в Националната информационна система по клинична микробиология и надзор на инфекциите - базата данни, която се използва за изготвяне на национална стратегия за антибиотична употреба. 
Д-р Вандова и нейният екип отпразнуваха 10-годишния юбилей на лабораторията в Арбанаси.
Последно обновяване: Сряда, 28 Ноември 2012 13:12
Печат

Д-р Нели Петрова е новият изп. директор на МБАЛ Русе

Д-р Нели Петрова е новият изпълнителен директор на МБАЛ-Русе АДНачалникът на отделението по съдова неврология към МБАЛ-Русе АД д-р Нели Петрова беше избрана за изпълнителен директор на МБАЛ-Русе АД на състоялото се на 15.06.2012г.  Общо събрание на акционерите на МБАЛ-Русе АД.
Д-р Петрова работи от 1988 година в русенската болница, а от 1992 година - като невролог в специализираното неврологично отделение за мозъчни инсулти. През 2006 година заема длъжността началник на отделението по съдова неврология към МБАЛ-Русе. 
"От 20 година работя по профилактиката и лечението на мозъчно-съдовите заболявания, които са с изключителна тежест и социална значимост за обществото", каза д-р Петрова. 
Тя има квалификации за осъществяване на високоспециализирани инструментални дейности в неврологията и участие в множество научни разработки и проекти в областта на мозъчно-съдовите заболявания и когнитивните нарушения. 
През 2005 година д-р Петрова защитава магистърска степен във Великотърновския университет по специалност "Здравен мениджмънт".
Последно обновяване: Четвъртък, 21 Юни 2012 11:27
Печат

Онкокомитет в МБАЛ Русе

Във връзка с публикация във вестник „Утро” от 02.03.2012г., 
Уточняваме, че със заповед на Изпълнителния Директор е сформиран ОНКОКОМИТЕТ в МБАЛ – Русе АД, който е част от структурата на Болницата и заседава ежеседмично.
 
07.03.2012г., гр.Русе
Изпълнителен директор, МБАЛ Русе АД: Д-р М.Вичев
Последно обновяване: Вторник, 13 Март 2012 09:52