Печат

Анализ за дейността на МБАЛ-Русе през 2012 година

На разширено заседание в края на миналата седмица на Медицинския съвет на „МБАЛ–Русе” АД, в което взеха участие началниците на отделения, ръководителите на отдели и служителите на административни длъжности, изпълнителният директор на болницата д-р Нели Петрова представи анализ за дейността на лечебното заведение през 2012 година. 
От изнесените данни става ясно, че се отбелязва ръст на преминалите болни през 2012 г. – 32 820, в сравнение с 2011г. – 31135, както и увеличение на използваемостта на легловия фонд с 4,7 пункта. 
Увеличен е и броят на лекуваните пациенти за сметка на бюджета на „МБАЛ–Русе” АД - от 184 на 218. 
Болницата осигурява 24-часов непрекъснат спешен и планов прием, гарантиращ безотказност, достъпност и равнопоставеност на всички нуждаещи се, независимо от техния социален и здравен статус. Функционирането продължава да е в условията на хроничен недостиг на финансови ресурси за издръжка; недооценена социалната значимост на заведението и при смесен пазар на здравни услуги с пазарни дефекти. Въпреки това е запазена финансовата стабилност.
През 2012г. е осъществено преместването на всички отделения на Акушеро–гинекологичния комплекс в нова, съвременно оборудвана сграда, предоставяща изключително модерно оборудване и обзавеждане. Сградата е номинирана в конкурса за Сграда на годината в системата на здравеопазването през 2012г.
В лечебното заведение през 2012г. стартира изпълнението на проект “Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в „МБАЛ–Русе” АД по схема за безвъзмездна финансова помощ «Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г. Проектът е на обща стойност 8 606 615 лева и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.
 
Предмет на проекта е
• Изпълнение на мерки за енергийна ефективност; 
• Изграждане на Централна стерилизационна база; 
• Изграждане на две нови асансьорни съоръжения; 
• Закупуване, доставка и монтиране на високоспециализирана медицинска аппаратура. 

Болницата ще разполага с нови:
• Магнитно-резонансен томограф от най-висок клас;
• 64-срезов многодетекторен компютърен томограф /скенер/;
• Дигитален мамограф за ранна и прецизна диагностика на туморни процеси на млечната жлеза;
• Дигитални ехографски системи;
• Ендоскопска апаратура - видеоколоноскопи, видеогастроскопи;
• Дигитална ендоскопска видеосистема за автофлуоресцентни изследвания на белите дробове. 
• Цифрова система за разпространение, съхранение и предоставяне на всички осъществявани образни, ултразвукови и лабораторни изследвания (PACS);
• Цялостно оборудване на новоизградената централна стерилизационна база;

Осигуряването на модерна болнична среда и съвременно медицинско оборудване ще повиши качеството и капацитета на предлаганите медицински услуги, в т.ч. за хората в неравностойно положение. С изпълнението на проекта през 2013г. „МБАЛ–Русе” АД става високотехнологична болница с междуобластен статут, предоставяща квалифицирана и специализирана здравна помощ във всички направления на съвременната медицина, което заедно със стремежа за балансиране на взаимоотношенията между пациенти и медицински персонал в обстановка на задълбочаващ се недостиг на лекари и медицински сестри, ще я утвърди като водещ лечебен център в област Русе и Северен Централен район. 
 
Русе, 04 февруари 2013г.   
Д-р Нели ПетроваИзпълнителен директор на „МБАЛ–Русе” АД
Последно обновяване: Понеделник, 25 Март 2013 16:38
Печат

В новия АГ-комплекс в Русе през 2012 година ражданията са със 190 повече от 2011

д-р Георги ХубчевВ новия АГ-комплекс към МБАЛ-Русе АД през 2012 година са станали 190 раждания повече спрямо 2011 г. Това съобщи началникът му д-р Георги Хубчев. 
АГ-комплексът беше открит официално на 21 януари 2012 година от министър- председателя на България Бойко Борисов. От тогава до края на 2012година в модерното лечебно заведение са изплакали 1637 бебета. Това е със 190 раждания повече спрямо миналата година. През 2012година са родени 843 момченца и 794 момиченца. Две майки са родили тризнаци, а 34–близнаци. 
Недоносените деца са 183, разпределени по степени на недоносени както следва: 1-ва степен - 108 новородени; 2-ра степен - 43 новородени; 3-та степен - 27 новородени; 4-та степен - 8 новородени. Перинаталната детската смъртност е 14,05 на 1000 новородени бебета. Тук д-р Хубчев поясни, че от тях 10,38 на 1000 са мъртвородените, като пациентките са постъпили в АГ-комплекса с починали в утробата бебета. 
На фона на намаляващата раждаемост в България в русенския АГ-комплекс имаме увеличение, коментира д-р Хубчев и допълни, че всяко отделение отговаря на III ниво по медицинския стандарт по акушерство и гинекология. 
„Това означава, че ние на практика можем да извършваме всичко по отношение на бременни и гинекологични заболявания”, обясни специалистът.
АГ-комплексът разполага с напълно обновени отделения – Патологична бременност, Гинекология, Отделение за интензивно лечение на заболявания в акушерството и гинекологията, Родилно отделение и Неонатология. Той е разположен в самостоятелна сграда, която има топла връзка с всички останали клинични и параклинични отделения на МБАЛ-Русе АД. Сградата е построена на пет етажа-с два подземни, и е със самостоятелна климатична инсталация, с централно подаване на кислород, сгъстен въздух и аспирация. Подовата настилка е антибактериална.
На първия етаж се намира отделение „Патологична бременост”, което разполага с девет стаи с по две легла. В тях има кабелна телевизия и обновено обзавеждане. В отделението се приемат бременни с всички отклонения на бременността.
Отделение „Гинекология” се намира на втория етаж. Болничните стаи и операционните зали са със съвременно обзавеждане и медицинско оборудване. Отделението разполага с една манипулационна и две операционни зали. Оперативната дейност обхваща всички видиве урогинекологични заболявания- слингове и пролифт, всички лапаро - ендоскопски операции и всички видове онкологични заболявания-на матката, на шийката на матката и на яйчниците. 
„На 12 декември направихме 1000-та операция в новата сграда”, информира д-р Хубчев.
Отделението за интензивно лечение на заболявания в акушерството и гинекологията е част от целия процес на превенция, наблюдение и лечение на гинекологичните пациентки, бременни жени и родилки. То се намира на 2-я етаж и разполага със седем легла. Осъществява се преданестезиологична консултация с пациентките, извършва се цялата гама от анестезиологични техники, активно се прилага обезболяване на раждането. 
Отделение „Родилно” е разположено на три етажа. На първият етаж е регистратура и приемна. На третия етаж са разположени две отделни родилни зали,операционна зала, стаи за интензивно наблюдение на бременни и родилки. 
Битовите условия за пациентките също са на ниво. Всяка стая е оборудвана с легло, гардероб, шкаф и телевизор. Повечето от стаите са за една родилка с бебе, като има и стаи за две майки с две бебета, както и стаи за майки без бебета – децата са в отделна стая. На всеки етаж са обособени и ВИП стаи със собствен санитарен възел и LSD -телевизор. 
На четвъртия етаж е ИЗО-сектор с три отделни родилни зали, стаи за бременни, родилки и новородени. Залите и болничните стаи са напълно обновени. 
Отделение ”Неонатология” се намира на третия и четвъртия етаж. 
„Въпреки недостига на такива кадри в България, тук нямаме дeфицит на неонатолози”, обясни д-р Хубчев.
На третия етаж е интензивният сектор за новородени и пост - интензивния сектор. 
Интензивният сектор е с модерна и съвременна апаратура и напълно оборудвани шест интензивни легла с респиратори, кувьози, инфузионни помпи, монитори, мобилен Рьо-апарат и ултразвуков апарат и фотолампи. Обслужва пациенти от Русенска област, Кубрат, Исперих, Тутракан и Разград. Секторът за специални грижи удължава престоя на недоносените до стабилизиране на състоянието им. 
На четвъртия етаж се намира сектор Физиология, в който се полагат грижи за новородените деца, които са без проблем с адаптацията. Майката и новороденото дете са настанени заедно в една стая .
Манипулационните на персонала са с видеовръзка към стаите на новородените. Има видеотелефони за връзка на пациентките с техните близки за свиждане, които са общо достъпни на първия етаж. Изпращането и получаването на материали за изследване се осъществява с вакуумна система. Има допълнително аварийно електрозахранване с UPS.
Целият Акушеро–гинекологичен комплекс е свързан чрез интернет връзка с интегрирана болнична информационна система. Достъпът до отделенията е с магнитни карти.
В Акушеро – гинекологичния комплекс на МБАЛ-Русе АД се осъществява 
24-часово наблюдение на пациентките и новородените деца от гинеколози, анестезиолози, акушерки в родилни зали и отделения, операционни акушерки, неонатолози и медицински сестри в отделение „Неонатология”.
„Характерното за АГ-комплекса е, че всички лекари и акушер-гинеколози се „въртят” и работят във всички отделения. Имаме пълна взаиомозаменяемост”, обясни д-р Хубчев.
Той допълни, че бременните жени се поемат от акушерка още на регистратурата. Служителите там са висококвалифицирани, за да могат веднага да реагират, тъй като сме имали случаи на раждане на самата регистратура. 
“С предстоящия празник на родилната помощ искам да поздравя всички акушер гинеколози, неонатолози, акушерки, медицински сестри и санитари, работещи във всички звена на АГ-комплекса, като им пожелая преди всичко да са здрави, щастливи и да се радват на живота, който е най ценният подарък. Нека в домовете им и в сърцата им да има много любов и топлина!
Честит празник!“
Последно обновяване: Понеделник, 04 Февруари 2013 17:08
Печат

МБАЛ Русе приключи ремонт с дарение от Виваком

МБАЛ-Русе приключи ремонт на сградата, в която се намира паракотелната инсталация на болницата, със средства, дарени от мобилния оператор Виваком. 
За да работи закупеният преди година нов газов котел безаварийно през студените месеци, трябваше помещението, в което се намира, да бъде добре изолирано.   
Инсталацията захранва с пара болничната пералня и стерилизационна.
Взимайки под внимание регионалната значимост и доброто финансово управление на болницата, мобилният оператор направи дарение на стойност 10 000 лева. Парите бяха преведени в края на септември миналата година, а ремонтът на сградата приключи преди дни. 
През миналата година Виваком осъществи различни дарителски инициативи към МБАЛ-Русе - чрез доброволен труд на служители, както и чрез нефинансови и финансови дарения. В лицето на МБАЛ - Русе АД компанията вижда лоялен и дългогодишен партньор. 
Ръководството на болницата високо оценява факта, че във време на финансова криза, мобилният оператор прояви съпричастие и желание да помогне.
Последно обновяване: Неделя, 13 Януари 2013 08:50
Печат

МБАЛ Русе получи хуманитарна помощ от Спарки АД

МБАЛ-Русе АД получи хуманитарна помощ - специализирани хирургични легла и помощни шкафчета, от „Спарки” АД – Русе. 
МБАЛ-Русе АД има сключен договор за сътрудничество от 2009 г. със „СПАРКИ” АД – Русе, немската фирма LIONS– HILFSWERK Limbach-Oberfrohna e.V. и СПАРКИ ГРУП, с който се урежда бъдеща, поддържана в дух на приятелство, съвместна работа.
За периода от 2009г. до януари 2013г. болницата е получила дарения от:
• медицинска апаратура – мобилни рентгенови апарати, респиратори, анестезиологични апарати, перфузори, аспирационни помпи, пациентни монитори и доплер ехограф;
• болнично оборудване - болнични механични легла, дюшеци за болнични легла, родилно легло, помощни шкафчета и средства – инвалидни колички и проходилки, и антидекубитални дюшеци.
 
Ръководството на МБАЛ-Русе АД благодари за предоставената хуманитарна помощ, която е разпределена за нуждите на отделенията на болницата и е принос за подобряване на лечението и грижите към пациентите.
Последно обновяване: Неделя, 13 Януари 2013 08:44
Печат

Весела Коледа! Щастлива Нова година!

МБАЛ Русе АД - Весела Коледа! Щастлива Нова година!
Уважаеми колеги,
Ръководството на МБАЛ Русе АД
пожелава лично на Вас,
на Вашите семейства и приятели
настъпващата 2013 година да Ви донесе
оптимизъм, здраве, благополучие и успехи!

Нека в домовете ви да има радост, топлина и обич!


Д-р Нели Петрова
Изпълнителен директор
МБАЛ Русе АД
Последно обновяване: Петък, 21 Декември 2012 15:45
Печат

Нова уникалната система за бърза диагностика на микроорганизми в МБАЛ Русе

VITEK 2 Compact в МБАЛ РусеМБАЛ Русе АД закупи за Микробиологична лаборатория уникалната система за бърза диагностика на микроорганизми и изготвяне на антибиограми на френската фирма Biomerieux. Необходимо е да се подчертае, че в световен мащаб само три фирми произвеждат подобна иновативна апаратура.
От 10.12.2012г. уникалната система е въведена в експлоатация и са извършени първите изследвания. VITEK 2 Compact е напълно автоматизирана система с уникална експертна система на интерпретация, при която мануалната работа е сведена до подготвянето на стандартизирана суспензия от тестванитe микроорганизми. Капацитета на апаратурата е 15 позиции за карти като могат да бъдат извършвани 15 идентификации или антибиограми едновременно. Процедурите на работа са стандартизирани и отговарят на изискванията за европейско управление на качеството в микробиологичните лаборатории. Системата VITEK 2 Compact работи с уникални, напълно затворени тест-карти. Апаратът има възможност за свързване с интегрираната болнична информационна система, като по този начин готовите резултати се изпращат директно до отделението, поискало съответното изследване. Това е една иновация в микробиологичната работа, която е напълно автоматизирана, намалява се времето за краен резултат с 1 ден и вероятността за човешки грешки е сведена до минимум. Една бърза антибиограма води до бързо и адекватно лечение на пациентите, което от своя страна води до намаляване на разходите за антибиотици на болницата.
Прецизността на изследванията, ще спомага за подобряване на работата на всички отделения на болницата и особено на Отделението за интензивно лечение на заболявания с хирургическа насоченост, Отделението за интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост, Отделението за интензивно лечение на заболявания в акушерството и гинекологията, хирургичните отделения, отделение „Гинекология”, отделение „Педиатрия” и др.
Последно обновяване: Сряда, 09 Януари 2013 09:28
Печат

Научна конференция за ранно лечение и вторична профилактика на исхемични мозъчни инсулти

Научна конференция за ранно лечение и вторична профилактика на исхемични мозъчни инсулти се състоя в Русе късно снощи. Тя се организира от Научното дружество по неврология съвместно с МБАЛ-Русе АД. 
В нея взеха участие изпълнителният директор на МБАЛ-Русе д-р Нели Петрова, директорът на Центъра за спешна медицинска помощ /ЦСМП/-Русе д-р Пенка Бахчеванова, невролози от болницата, специалисти от отделението по образна диагностика и екипът на Спешното отделение. 
Д-р Нели Петрова изнесе лекция на тема "Заедно в профилактиката и лечението на исхемичен мозъчен инсулт". 
"Екипите на ЦСМП са главните действащи лица, които трябва да се отзоват първи и своевременно и незабавно да транспортират пациентите до болницата. Най-важното, което пациентите трябва да знаят е, че единственото ефективно лечение е венозната тромболиза, която трябва да се осъществи в първите 4,5 часа от началото на появата на симптомите.   Изключително важно е те да са информирани и незабавно да потърсят медицинска помощ в Спешното отделение на МБАЛ-Русе. Не е необходимо в случая да се обръщат към личните си лекари и да търсят специалисти, а трябва да се подхожда, както при сърдечен инфаркт - защото ефект може да се постигне само в тези първи часове, в които е необходимо провеждане на скенер, вземане на кръв за лабораторани изследвания, за което също е нужно време. Пациентът трябва най-бързо - до 2,5 - 3 часа, от появата на симптомите да бъде в болницата, да е прегледан, да са проведени изследванията и да започне прилагането на медикамента", обясни д-р Нели Петрова. 
Изключително важно е информираността на населението, на цялата медицинска общественост, да има сътрудничество и отлично взаимодействие между всички тези звена, за да може много повече хора да получат ефективно лечение, тъй като резултатите от получения инсулт за съжаление водят до много тежка инвалидизация, висока смъртност, което генерира последващи големи финансови загуби, както за близките на пациента, така и за цялото общество.
Навсякъде по света съществуват т.нар. "инсултни мрежи" - специализирани центрове за лечение на инсулт, където съществува стройна организация с информираност на населението, незабавно позвъняване на тел. 112, отзоваване на екипа от Спешна помощ, който бързо се ориентира, преглеждайки пациента, незабавно уведомява приемащата болница - в случая МБАЛ-Русе и специализираният инсултен екип, и транспортира пациента до Спешното отделение. Всичко трябва да става максимално кратко, след което екипа на Спешно отделение да прегледа пациента, да вземе необходимите кръвни изследвания, да бъде прегледан от невролог, проведени скенер на глава и други изследвания, ако се налагат, и с получените резултати и оценка на показанията и рисковите фактори да бъде настанен в интензивното отделение и да започне прилагането на медикамента. 
Голяма част от пациентите с инсулт са в работоспособна възраст, като не успяват да върнат работоспособността си и да бъдат интегрирани отново в обществото. 
Целта е на максимално голям брой пациенти, получили инсулт в този златен времеви прозорец от 4,5 часа да се приложи медикаментът. 
"Допреди година и половина този терапевтичен времеви прозорец беше 3 часа. След приключили проучвания и вече утвърдени стандарти в Европейския съюз това време е увеличено на 4,5 часа, като е доказано, че лечебният ефект се запазва и не се увеличават възможните усложнения", обясни д-р Петрова.  
Целта на тази среща е да се напомни отново на колегите, че прозорецът е удължен и повече пациенти имат шанса да получат това лечение, както и да се подобри още повече координацията и организацията между ЦСМП, Спешното отделение и екипът от невролози. 
В МБАЛ-Русе лечението - венозна тромболиза, се провежда от 2007 година и вече е осъществено на над 30 пациенти. При голяма част от тях резултатите са много добри, като някои са напълно възстановени. 
За съжаление резултатите от лечението на мозъчните инсулти все още не са достатъчно задоволителни.
През 2010 год. смъртността от мозъчно-съдови заболявания за страната е 23 105 души, като за Русенска област са 717 души. В България от мозъчен инсулт умира всеки пети мъж и всяка четвърта жена.
В отделението по Съдова неврология на МБАЛ-Русе АД през 2009 г. са постъпили 1000 болни с мозъчни инсулти, през 2010 г. - 1008, през 2011 г. - 1024. От тях с исхемични инсулти са били съответно: през 2009 г. - 841, през 2010 г. - 857, през 2011 г. - 870. Починалите общо от инсулти в отделението за 2009 г. са 178, за 2010 г. - 158, а за 2011 г. - 164.
"Нашата цел е до 90% от получилите мозъчни инсулти да бъдат хоспитализирани, като е доказано, че висококвалифицираното лечение и интензивни грижи в специализирани инсултни отделения води до увеличение броя на преживелите през първата седмица, съответно на 30-я ден и в края на третия месец. Да се редуцира смъртността с над 3% и да се намали тежката инвалидизация и зависимост от грижите на околните с 6%", каза д-р Петрова. 
 
Мозъчно-съдовите заболявания обхващат група заболявания, възникващи в резултат на нарушение на артериалното или венозното мозъчно кръвообращение. Могат да се изявят като остри и подостри инсулти /исхемични, хеморагични, венозни тромбози/. 
Общо 80% от всички инсулти са исхемични и възникват при блокиране на кръвния поток в определен артериален кръвоносен съд на мозъка.
  
Основните симптоми при мозъчен инсулт са:
• Внезапна слабост, парализа или загуба на чувствителност в едната половина на тялото;
• Внезапно нарушение на зрението - загуба на зрението, замъглено зрение или двойно виждане;
• Внезапна поява на нарушение в говора - загуба на говора или затруднения при разбирането на речта;
• Внезапна слабост на лицевата мускулатура - увисване на едната половина на лицето;
• Внезапна поява на силно, нетърпимо главоболие без ясна причина, често съпроводено с гадене и многократни повръщания.
В случай на поява на такива симптоми трябва да се позвъни незабавно на тел. 112.
Последно обновяване: Петък, 30 Ноември 2012 20:53
Печат

Дарение на д-р Христо Босев

Д-р Христо Босев дари 10 авторски медицински книгиНа 27.11.2012г. д-р  Христо Босев,  дългогодишен заместник директор по медицинските дейности и председател на ЛКК /лечебно консултативна и лечебно контролна комисия/  в Русенската многопрофилна болница направи дарение от 10 авторски медицински книги в библиотеката на МБАЛ Русе АД.
В първата книга общо болничната тематика и интелектуалната проницателност се конкурират в информативността си.
Втората книга е оригинално съставен от автора атлас на сърдечно – съдовата система.
В поредицата от 3-та до 8-ма книга медицинската тематика е обобщена в компендиумен стил.
Девета книга обхваща собствен клиничен опит на базата на почти половин вековна медицинска дейност.
В десета книга са събрани казуистични случаи, раритети и поучителни казуси, обсъждани в ЛКК на Русенската болница за времето в което д-р Босев е оглавявал комисията.
Всичките 10 авторски медицински книги са посветени с благодарност и преклонение към д-р Роман Доганов, негов „учител по клинична медицина”.
За направеното дарение д-р Босев получи благодарствен адрес от ръководството на МБАЛ Русе АД.
Последно обновяване: Сряда, 28 Ноември 2012 11:11
Печат

Пресконференция Европейско качество на здравеопазването ...

На 12.10.2012г. в 13.30ч. в конферентната зала на МБАЛ Русе АД се проведе пресконференция по повод старта на реализирането на европейски проект: 

“Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе АД”

Средносрочна рамкова инвестиционна програма на МЗ

Договор за безвъзмездна помощ: №BG161PO001/1.1-08/2010/006

„Подкрепа за реконструкция,  обновяване  и  оборудване  на  държавни  лечебни  и здравни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013 г.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Обща стойност на проекта: 8 606 615,32 лв.

Предмет на договора:

  • Изпълнение на мерки за енергийна ефективност -  подмяна на дограма  и топлоизолация
  • СМР на обект «Централна стерилизация»
  • СМР – изграждане на асансьорни съоръжение – 2 бр.
  • Закупуване, доставка и монтиране на високоспециализирана медицинска аппаратура

- Апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI –equipment)

- 64 срезов Многодетекторен Компютърен томограф

- Дигитален мамограф

- Дигитална ехографска система

- Апаратура за централна стерилизации-комплект

- Система за архивиране и разпространение на образи (PACS)

- Ендоскопска апаратура /видеоколоноскопи, видеогастроскопи

- Дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб 


Продължителност: 24 месеца

В пресконференцията участваха: г-жа Десислава Атанасова – Министър на здравеопазването /МЗ/, г-жа Десислава Димитрова - зам.министър на МЗ, г-н Стефко Бурджиев – Областен Управител на област Русе,   г-н Веско Маринов - Заместник областен Управител на област Русе, Господин Пламен Стоилов – Кмет на община Русе, д-р Маргарита Николова – Директор на РЗИ Русе, д-р Нели Петрова – Изпълнителен Директор на МБАЛ Русе АД и служители на МБАЛ Русе АД. 

С реализирането на проекта “Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе АД”  МБАЛ-Русе ще се утвърди като водеща високотехнологична здравна структура в региона. Това каза министърът на здравеопазването г-жа Десислава Атанасова.

Последно обновяване: Понеделник, 15 Октомври 2012 17:53
Печат

Осма русенска педиатрична конференция

МБАЛ Русе АД, съвместно с Медицински Университет – Варна, Катедра по Педиатрия и Съюз на учените – Русе организира 8 Русенска Педиатрична Конференция с международно участие и участие на лекари – педиатри, и общо практикуващи лекари от цялата страна.
 
Конференцията, ще бъде официално открита с приветствия от - г-жа Десислава Атанасова – Министър на здравеопазването,  д-р Даниела  Дариткова – Председател на Парламентарната Комисия по  Здравеопазване, д-р  Мария Неделчева - Началник на отдел  „Майчино и детско здравеопазване” в Министерството на Здравеопазването, г-н Пламен Стоилов – Кмет на община Русе, проф. дтн Христо Белоев – Ректор на Русенски Университет, д-р Нели Петрова – Изпълнителен Директор на МБАЛ Русе АД.
 
Темата на 8 Русенска Педиатрична конференция е: ГОРЕЩИ ТОЧКИ В ПЕДИАТРИЯТА
Ще бъдат изнесени над 25 лекции от водещи педиатри в страната от Медицинските Университети в градовете – София, Варна и Плевен.
Ще бъдат открити над 30 щанда на фармацевтични фирми.
Обичайно броят на участниците е над 350.
 
Дата на провеждане: 13 и 14, октомври 2012г.
 
Място на провеждане: Данюб Плаза хотел – Русе
 
Програмата за конференцията - изтеглете ПДФ
 
Генерален спонсор: MSD
 
Контакти за  допълнителна информация и заявки за участие на:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
• GSM: +359 888 88 59 88
Последно обновяване: Петък, 12 Октомври 2012 18:55