Печат

"Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделия за нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД"

Идентиф. номер 2017-16 Дата 30.08.2017
Заглавие "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделия за нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД" Последна промяна 11.12.2017
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП
Статус затворена Номер в РОПРазяснения

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделияза нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД"

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с направено искане за разяснение по Техническата срецификация от документацията за участие в открита процедура  за възлагане  на  обществена поръчка с предмет "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделияза нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД",  в срок и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП излагам следното разяснениепо поставените въпроси, относно Обособена позиция № 3 – „Централна Стерилизационна“:

           

По Въпрос № 1: За Обособена позиция № 3 – „Централна Стерилизационна“ - номенклатурна единица № 5 – Хартия за стерилизация 100 см x 100 см – на листове, е допусната техническа грешка относно посоченото в колона 7 прогнозно количество. Във връзка с това правим следното уточнение: мерната единица /колона 6/ е опаковка, а прогнозното количество /колона 7/ е 5 опаковки, а не 1250 опаковки. Броят листове във всяка една опаковка е 250 бр., като посочената цена /колона 10/ от 125,0000 лв. без ДДС е за 1 опаковка.

            По Въпрос № 2: За Обособена позиция № 3 – „Централна Стерилизационна“ -Посочената цена в колона 10 - 5.48 лв. без ДДС по номенклатурна единица № 21 – Инкубатор за биологични индикатори 1 бр. + 300 бр. биологични индикатори 10x6е прогнозна цена за един комплект. Всеки инкубатор се ползва с определени биологични  индикатори. Посочената прогнозна цена за 1 комплект не е пределна.

            По Въпрос № 3: За Обособена позиция № 3 – „Централна Стерилизационна“ -Посочените в техническата спецификация по номенклатурна единица № 27 – Етикети за контейнери с индикатор,  са със следните параметри: размер 60/40 мм и правоъгълна форма.

            По Въпрос № 4: За Обособена позиция № 3 – „Централна Стерилизационна“ -Посочените в техническата спецификация по номенклатурна единица № 28 – Хартиени еднократни филтри за контейнериса със следните параметри: 19 см диаметър и кръгла форма. Възложителят изисква наличието на индикатор на хартиените филтри за контейнери.

 

ИЗП. ДИРЕКТОР:……………………..

                                                                        /д-р Иван Стоянов/

Отваряне на ценови оферти

Комисията за разглеждане и оценка на офертите по открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделияза нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД", обявява, че ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на 14.12.2017 г. /четвъртък/, от 09:00 часа, в гр. Русе, сградата на УМБАЛ - Русе АД, кабинет № 8 /главна медицинска сестра/.

Отварянето на ценовите предложения се извършва публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на УМБАЛ-Русе АД.

Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Suobshtenie_cenovi_oferti.doc)Suobshtenie_cenovi_oferti.docСъобщение отваряне на ценови предложения27 kB11.12.201711.12.2017
Download this file (Protokol _2__konsumativ.pdf)Protokol _2__konsumativ.pdfПротокол 23213 kB01.12.201701.12.2017
Download this file (Protokol_1_konsumativ.pdf)Protokol_1_konsumativ.pdfПротокол №15178 kB23.11.201723.11.2017
Download this file (Resh_promiana.PDF)Resh_promiana.PDFРешение за промяна495 kB21.09.201721.09.2017
Download this file (Documentacija-med-izdelia_sled_promyna.doc)Documentacija-med-izdelia_sled_promyna.docДокументация (с промяна)375 kB21.09.201721.09.2017
Download this file (EEDOP-Prilojenie1_sled_promyna.doc)EEDOP-Prilojenie1_sled_promyna.docПриложение № 1 - ЕЕДОП (с промяна)198 kB21.09.201721.09.2017
Download this file (Prilojenie_7_Tehnicheska_specifikacia_sled_promyna.xls)Prilojenie_7_Tehnicheska_specifikacia_sled_promyna.xlsПриложение № 7 - Техническа спецификация (с промяна)579 kB21.09.201721.09.2017
Download this file (Prilojenie_8_Predlojenie_za_izpulnenie_sled_promyna.xls)Prilojenie_8_Predlojenie_za_izpulnenie_sled_promyna.xlsПриложение № 8 - Предложение за изпълнение (с промяна)518 kB21.09.201721.09.2017
Download this file (Prilojenie-9_Cenovo-predlojenie_sled_promyna.xls)Prilojenie-9_Cenovo-predlojenie_sled_promyna.xlsПриложение № 9 - Ценово предложение (с промяна)655 kB21.09.201721.09.2017
Download this file (Razysnenie.PDF)Razysnenie.PDFРазяснение203 kB19.09.201719.09.2017
Download this file (Prilojenie_9_Cenovo predlojenie-1.xls)Prilojenie_9_Cenovo predlojenie-1.xlsПриложение 9 - ценово предложение649 kB05.09.201705.09.2017
Download this file (Prilojenie_8_Predlojenie_za_izpulnenie-1.xls)Prilojenie_8_Predlojenie_za_izpulnenie-1.xlsПриложение 8 - предложение за изпълнение511 kB05.09.201705.09.2017
Download this file (Prilojenie_7_Tehnicheska_specifikacia-1.xls)Prilojenie_7_Tehnicheska_specifikacia-1.xlsПриложение 7 - техническа спецификация573 kB05.09.201705.09.2017
Download this file (ЕЕДОП - Приложение 1.doc)ЕЕДОП - Приложение 1.docЕЕДОП - Приложение 1 - 2017-16198 kB05.09.201705.09.2017
Download this file (Documentacija med izdelia.doc)Documentacija med izdelia.docДокументация 2017-16376 kB05.09.201705.09.2017
Download this file (Obyvlenie_med_konsumativ.PDF)Obyvlenie_med_konsumativ.PDFОбявление3060 kB04.09.201704.09.2017
Download this file (Resh_otkrivane_med_konsumativ.PDF)Resh_otkrivane_med_konsumativ.PDFРешение за откриване на процедура541 kB04.09.201704.09.2017

Последно обновяване: Понеделник, 11 Декември 2017 11:02