Печат

Отделение Ортопедия и травматология

Разположение
• Отделението по ортопедия и травматология е разположено на два етажа - V и VІ в новия блок на МБАЛ-Русе-АД.
• В отделението има обособени болнични стаи за детска ортопедия и травматология и гнойно-септична хирургия.
Капацитет
• 32 болнични стаи с по две легла, всяка със санитарен възел и кабелна телевизия
Профил
• Отделението по ортопедия и травматология от 2003 г. е отделение с междуобластен статут.
• В отделението се извършва диагностика и комплексно лечение на вродени и дегенеративни заболявания и травми на опорно-двигателния апарат:
- Ендопротезиране на големи стави
- Артроскопска хирургия
- Хирургия на ръката
- Реконструктивна хирургия при травми на скелетно-мускулната система при възрастни и деца
- Скрининг на вродени дисплазии на тазобедрените стави при новородени
- Операции на вродените и придобити заболявания на опорно-двигателния апарат при деца
- Операции при невро-мускулни заболявания в детска възраст
• Отделението е единствената извънуниверситетска база за специализация по ортопедия и травматология.
Aпаратура
• Отделението разполага с артроскопска апаратура и рентгенов апарат С-рамо в двете операционни зали.
Специалисти
• В отделението работят 13 лекари - девет са с придобита специалност по ортопедия и травматология. Началник отделението е със степен "Доцент". Двама от лекарите са с научна степен "доктор". Други двама са в процедура и непосредствено преди защита на научна степен
• Началник на отделението е Доц. Д-р Пенчо Косев, дм. - специалист ортопед-травматолог
• Лекари: 
- Д-р Севдалин Ангелов,дм - специалист ортопед-травматолог
- Д-р Светлозар Георгиев - специалист ортопед-травматолог
- Д-р Венцислав Филипов - специалист ортопед-травматолог
- Д-р Йордан Андонов - специалист ортопед-травматолог
- Д-р Цветан Соколов - специалист ортопед-травматолог
- Д-р Емил Донев - специалист ортопед-травматолог
- Д-р Боян Валентинов - специалист ортопед-травматолог
- Д-р Димитър Александров - специалист ортопед-травматолог
- Д-р Стоян Граматиков - специализант ортопед-травматолог
- Д-р Владимир Цонев - специализант ортопед-травматолог
- Д-р Румен Чуров - специализант ортопед-травматолог
- Д-р Иван Ванов - специализант ортопед-травматолог
Контакти
• Телефони:
- Началник отделение - (082)887441
- Старша мед. сестра /Нина Маринова/ - (082)887444
- Мед. сестри VІ етаж - (082)887446
- Мед. сестри V етаж - (082)887443
МБАЛ Русе - Отделение Ортопедия и травматология МБАЛ Русе - Отделение Ортопедия и травматология МБАЛ Русе - Отделение Ортопедия и травматология
Последно обновяване: Вторник, 04 Октомври 2011 22:45