Печат

Обява за военна служба

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина
Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Обява за военна служба.pdf)Обява за военна служба.pdfОбява за военна служба548 kB15.11.201615.11.2016
Последно обновяване: Неделя, 09 Април 2017 17:00
Печат

Провеждане на търг за отдаване под наем на 5 броя имоти

На основание Правилника за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г. и Вътрешни правила за организиране и провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти - собствени или предоставени за ползване и управление на "УМБАЛ - Русе" АД, утвърдени със заповед № 501/28.07.2017 г.,
е ОТКРИТА процедура с предмет: „Провеждане на търг за отдаване под наем на 5 броя имоти, собствени на „УМБАЛ – Русе“АД“.
Имотите се отдават под наем за срок от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора.
Обектите, отдавани под наем – самостоятелни и части от сгради или площи, собственост на „УМБАЛ-Русе”АД, са подробно описани в приложената документация и обява за откриване на търг.
Последно обновяване: Сряда, 02 Август 2017 11:26