Печат

Добре дошли

МБАЛ РУСЕ АД - Стандарти за качествоАко четете тези редове, то Вие вече сте на нашия сайт, за което искрено Ви благодарим. Вярваме, че нашия сайт и ние ще Ви бъдем полезни и ще можем да върнем усмивката на Вашето лице. Искрено ще се радваме да споделите с нас мнение за работата на нашата болница, а също и за сайта.
Последно обновяване: Събота, 24 Май 2014 08:34
Печат

Свободни работни места към 1 октомври 2017

«УМБАЛ-Русе» АД, предлага свободни работни места към 01.10.2017г. за:
 
I. Лекари в отделения / звена:
1. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
2. Отделение  „Анестезиология и интензивно лечение”
3. Отделение „Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия”
4. Спешно отделение
5. ТЕЛК І-ви състав
6. Отделение „Функционална диагностика на нервната система”
7. Отделение"Обща и съдова неврология"
8. Отделение „Образна диагностика”
9. Отделение „Обща и клинична патология”
10. Отделение „Трансфузионна хематология“
11. Клинична лаборатория
12. Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология
13. Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология 
14. Отделение „Неонатология“
15. Отделение „Педиатрия“
16. Отделение „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“
17. Отделение „Неврохирургия“
18. Функционално-ендоскопско звено с конвенционален и доплер ехограф
19. Отделение по кардиология
20. Отделение „УНГ болести“
 
II. Специалисти по здравни грижи / медицински секретари / биохимик в отделения:
1. Медицински сестри:
1. Отделение по кардиология
2. Отделение „Обща и съдова неврология“
3. Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология  и болести на обмяната 
4. Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
5. Oтделение "Неонатология"
6. Отделение „Неврохирургия“
7. Отделение "Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия"
8. Oтделение "Очни болести"
9. Отделение "Съдова хирургия"
10. Oтделение "Пластично-възстановителна и естетична хирургия"
11. Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина”
12. Отделение "Анестезия и интензивно лечение"
13. Отделение „Педиатрия“
14. Централна операционна
15. Отделние „Диализно лечение“
16. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
17. Спешно отделение
 
2. Акушерки:
1. Отделение „Неонатология“
2. Централна операционна
3. Отделение "Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия"
 
3. Медицински лаборанти:
1. Клинична лаборатория
 
4. Рентгенов лаборант:
1. Отделение "Oбразна диагностика"
 
 
За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: (082) 887377, мобилен: (087) 8385069
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  
д-р Иван Стоянов, изпълнителен директор на «УМБАЛ-Русе» АД
Последно обновяване: Вторник, 10 Октомври 2017 23:37
Печат

Свободни места за специализация към 1 октомври 2017

«УМБАЛ-Русе» АД, предлага свободни места за специализация към 01.10.2017г.
 
1. Лекар, специализант по „Нервни болести“ – 1 бройка
2. Лекар, специализант по „Инфекциозни болести“ – 1 бройка
3. Лекар, специализант по „Кардиология“ – 1 бройки
4. Лекар, специализант по „Гастроентерология“ – 1 бройки
5. Лекар, специализант по „Клинична хематология“ – 1 бройка
6. Лекар, специализант по „Неонатология“ – 1 бройка
7. Лекар, специализант по „УНГ болести“ – 1 бройка
8. Лекар, специализант по „Образна диагностика“ - 1 бройка
9. Лекар, специализант по „Анестезиология и интензивно лечение“ - 2 бройки
10. Лекар, специализант по „Ортопедия и травматология“ - 1 бройка
11. Лекар, специализант по „Нефрология“ - 1 бройка
 
За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: (082) 887377, мобилен: (087) 8385069
e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  
д-р Иван Стоянов, изпълнителен директор на «МБАЛ-Русе»
Последно обновяване: Вторник, 10 Октомври 2017 23:34
Печат

Провеждане на търг за отдаване под наем на 5 броя имоти

На основание Правилника за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г. и Вътрешни правила за организиране и провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти - собствени или предоставени за ползване и управление на "УМБАЛ - Русе" АД, утвърдени със заповед № 501/28.07.2017 г.,
е ОТКРИТА процедура с предмет: „Провеждане на търг за отдаване под наем на 5 броя имоти, собствени на „УМБАЛ – Русе“АД“.
Имотите се отдават под наем за срок от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора.
Обектите, отдавани под наем – самостоятелни и части от сгради или площи, собственост на „УМБАЛ-Русе”АД, са подробно описани в приложената документация и обява за откриване на търг.
Последно обновяване: Сряда, 02 Август 2017 11:26
Печат

Заповед 243 /30.03.2017 г.

Във връзка с настъпилите изменения в чл. 39 от Наредба № 28/2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти и на основание чл. 69, ал. 2 от ЗЛЗ
 
НАРЕЖДАМ
 
I. Всички лекарствени продукти и медицински изделия, предназначени за клинични изпитвания, провеждани на територията на лечебното заведение, да се получават, съхраняват и отпускат от болничната аптека, съгласно протокола на клиничното изпитване.
 
II. Да се създаде необходимата организация в „Болнична аптека", така че лекарствените продукти и медицинските изделия, предназначени за клинични изпитвания, провеждани в УМБАЛ-Русе АД да се съхраняват отделно от другите лекарствени продукти и медицински изделия, с обозначение за статута им.
 
Последно обновяване: Неделя, 09 Април 2017 17:01
Печат

Заповед 254 / 05.04.2017 г.

На основание чл. 69, ал. 2 от ЗЛЗ
 
НАРЕЖДАМ
 
Чрез Комисия по етика към УМБАЛ-Русе АД за провеждане на клинични проучвания да бъдат уведомени всички главни изследователи, които съответно да уведомяват спонсора на проучването, преди неговото започване за следните изисквания:
 
I. Заедно  с  представяне  на  Декларация  за  съгласие  на  болницата  за  провеждане  на проучването, спонсорът да представи следните документи:
1. Резюме на протокола на проучване, в размер на 1-2 страници, което да включва следната информация:
- време на провеждане и продължителност на проучването;
- предполагаем брой пациенти, които ще бъдат рандомизирани в болницата;
- ангажименти на болницата, включващи - стационарни или амбулаторни са пациентите; нуждаят ли се от медикаменти, консумативи и изследвания, извън рамките на клиничните пътеки, по които ще бъдат приемани; ще се използва ли болнична апаратура, каква и с какъв консуматив, извън рамките на пътеките; ще има ли допълнителни консултации.
- спонсорът  следва да представи  адреса на представителството  си в Р България  или в страните от Европейския съюз, както и всички необходими данни за фактура. За страните от Европейския съюз се представя задължително и VАТ №.
Последно обновяване: Неделя, 09 Април 2017 16:28
Печат

Конферентна зала - МБАЛ Русе АД

Конферентна зала - МБАЛ Русе АД
«МБАЛ Русе» АД разполага с многофункционална конферентна зала с капацитет до 80 места, за провеждане на семинари, обучения, конференции, презентации и други. Залата е оборудвана с озвучителна система, флипчарт, мултимедия, климатизация, интернет връзка.
Цена за ползване на конферентна зала:
• за 1 час – 50.00лева с ДДС
• за 1 ден – 120.00лева с ДДС
За контакт:
• телефон – 082/ 887 223 – административен секретар
Последно обновяване: Неделя, 27 Април 2014 15:39

Актуално

Акредитация

"МБАЛ-Русе"АД е акредитирана за цялостна медицинска дейност с отлична оценка за срок от 5 години  » Виж още

Политика по качеството

Политика по качеството и околната среда на МБАЛ Русе АД
Изтегли

Проверка на резултати от лабораторни изследвания

Проверка на резултати от лабораторни изследвания

Проверете резултатите тук

Обществени поръчки

Сигнали за корупция

Подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси Натисни тук

Статистика

Брой посещения
1456177