Печат

Добре дошли

МБАЛ РУСЕ АД - Стандарти за качествоАко четете тези редове, то Вие вече сте на нашия сайт, за което искрено Ви благодарим. Вярваме, че нашия сайт и ние ще Ви бъдем полезни и ще можем да върнем усмивката на Вашето лице. Искрено ще се радваме да споделите с нас мнение за работата на нашата болница, а също и за сайта.
Последно обновяване: Събота, 24 Май 2014 08:34
Печат

Свободни работни места към 1 февруари 2017

«МБАЛ-Русе» АД, предлага свободни работни места към 01.02.2017г. за:
 
I. Лекари в отделения / звена:
1. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
2. Отделение  „Анестезиология и интензивно лечение”
3. Отделение „Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия”
4. Спешно отделение
5. ТЕЛК І-ви състав
6. Отделение „Функционална диагностика на нервната система”
7. Отделение"Обща и съдова неврология"
8. Отделение „Образна диагностика”
9. Отделение „Обща и клинична патология”
10. Отделение „Трансфузионна хематология“
11. Клинична лаборатория
12. Отделение „Съдебна медицина“
13. Отделение „Неонатология“
14. Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина”
15. Отделение „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“
16. Отделение „Неврохирургия“
17. Функционално-ендоскопско звено с конвенционален и доплер ехограф
18. Отделение по кардиология
 
II. Специалисти по здравни грижи / медицински секретари / биохимик в отделения:
1. Медицински сестри:
1. Отделение по кардиология
2. Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология
3. Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология  и болести на обмяната 
4. Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
5. Oтделение "Неонатология"
6. Отделение "Обща и съдова неврология"
7. Отделение "Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия"
8. Oтделение "Очни болести"
9. Отделение "Съдова хирургия"
10. Oтделение "Пластично-възстановителна и естетична хирургия"
11. Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина”
12. Отделение "Анестезия и интензивно лечение"
13. Отделение „Педиатрия“
14. Централна операционна
15. Отделние „Диализно лечение“
16. Отделение „Урология“
17. Отделение „Ортопедия“
18. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
19. Звено „Централно снабдяване със стерилни материали“
 
2. Акушерки:
1. Отделение „Акушерство и гинекология“ 
2. Централна операционна
3. Отделение "Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия"
 
3. Медицински лаборанти:
1. Отделение "Обща и клинична патология"
2. Клинична лаборатория
 
4. Рентгенов лаборант:
1. Отделение "Oбразна диагностика"
 
5. Медицински секретари:
1. Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
2. Отделение "Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия"
3. Отделение „Анестезиология и интензивно лечение“
 
 
За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: (082) 887377, мобилен: (087) 8385069
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  
д-р Иван Стоянов, изпълнителен директор на «УМБАЛ-Русе» АД
Последно обновяване: Сряда, 15 Февруари 2017 01:06
Печат

Свободни места за специализация към 1 февруари 2017

«МБАЛ-Русе» АД, предлага свободни места за специализация към 01.02.2017г.
 
1. Лекар, специализант по „Нервни болести“ – 1 бройка
2. Лекар, специализант по „Инфекциозни болести“ – 1 бройка
3. Лекар, специализант по „Кардиология“ – 1 бройка

 
За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: (082) 887377, мобилен: (087) 8385069
e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  
д-р Иван Стоянов, изпълнителен директор на «МБАЛ-Русе»
Последно обновяване: Сряда, 15 Февруари 2017 01:08
Печат

Обява за военна служба

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина
Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Обява за военна служба.pdf)Обява за военна служба.pdfОбява за военна служба548 kB15.11.201615.11.2016
Последно обновяване: Вторник, 15 Ноември 2016 17:49
Печат

МБАЛ Русе учредява стипендии за студенти

ЗАПОВЕД
№ 777 / 04.11.2016 г.
 
На основание чл.69, ал. 2, т. 1 от ЗЛЗ, във връзка с чл. 5 от Вътрешните правила за финансиране от МБАЛ-Русе АД на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация по приложими в здравеопазването професии и дейности
НАРЕЖДАМ:
МБАЛ-Русе АД учредява стипендии за студенти за 2016 г. по брой, период на изплащане и специалности, както следва:
1. За студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Медицинска сестра“ - 5 бр. стипендии с размер 100,00 (сто) лева, с период на изплащане от 12 (дванадесет) месеца
2. За студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Лаборант“ - 1 бр. стипендия с размер 100,00 (сто) лева, с период на изплащане от 12 (дванадесет) месеца
3. За студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Рехабилитатор“ - 1 бр. стипендия с размер 100,00 (сто) лева, с период на изплащане от 12 (дванадесет) месеца
Заинтересованите лица подават изискуемите документи по реда на чл. 9 от Вътрешните правила за финансиране от МБАЛ-Русе АД на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация по приложими в здравеопазването професии и дейности в деловодството на Болницата.
Постъпилите документи се разглеждат и класират от комисия, която се свиква при необходимост в последния петък от съответния календарен месец. На същата дата комисията провежда събеседване с лицата, кандидатстващи за стипендия.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на началниците на отделения, упълномощеното лице за връзка с обществеността за публикуване на сайта на болницата, главна медицинска сестра, ОУЧР и ФСО за сведение и изпълнение.
 
Изпълнителен директор: д-р Иван Стоянов
Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Zapoved studenti.pdf)Zapoved studenti.pdfЗАПОВЕД 777 / 04.11.201672 kB09.11.201609.11.2016
Последно обновяване: Сряда, 09 Ноември 2016 17:26
Печат

МБАЛ Русе набира оферти

„МБАЛ – Русе” АД набира оферти за извършване на препокриване на 40 кв.м. покрив с поцинкована ламарина.

За контакти:
инж.Цоню Стоянов – ръководител отдел „Поддръжка”
тел.: (082) 887298, мобилен: (087) 8385024
e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Последно обновяване: Четвъртък, 08 Септември 2016 11:53
Печат

Съобщение

Във връзка с допусната техническа грешка в обява за търг за отдаване под наем на 15 броя имоти, собствени на „МБАЛ – Русе“АД, (публикувана на 10.08.2016 г. във вестник Телеграф и вестник Утро, и обявена на сайта на МБАЛ-Русе АД на 12.08.2016 г.), а именно в датата, посочена за краен срок за закупуване на тръжна документация и за подаване на заявленията за участие – 09.09.2016 г., Ви уведомявам, че крайният срок за закупуване на тръжна документация и за подаване на заявленията за участие е 15.09.2016 г., 15.00 ч., както е посочено в Заповед №  585/01.08.2016 г. на изпълнителния директор на МБАЛ-Русе АД.

Ана Новакова
Адвокат МБАЛ-Русе АД

Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (saobshtenie-tehn-greshka.pdf)saobshtenie-tehn-greshka.pdfСъобщение за техническа грешка184 kB25.08.201625.08.2016
Последно обновяване: Четвъртък, 25 Август 2016 16:08
Печат

Провеждане на търг за отдаване под наем на 15 броя имоти

На основание Правилника за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г. и Вътрешни правила за организиране и провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти - собствени или предоставени за ползване и управление на "МБАЛ - Русе" АД, утвърдени със заповед № 551/02.07.2015 г.,
е ОТКРИТА процедура с предмет: „Провеждане на търг за отдаване под наем на 15 броя имоти, собствени на „МБАЛ – Русе“АД“.
Последно обновяване: Петък, 12 Август 2016 11:22
Печат

Универсална дигитална мамографска система в Медицински център - Русе

„Медицински център – Русе“ ЕООД започна извършване на високоспециализирани скринингови и диагностични мамографии с Дигитален мамограф MAMMOMAT Inspiration на фирма SIEMENS.
Универсалната дигитална мамографска система има автоматичен механизъм за контрол на дозата, оборудван е с всички необходими хардуерни и софтуерни приложения. Той облъчва с най-ниска доза радиация в България, което е негово безспорно предимство и е единственият на територията на Североизточна България високотехнологичен апарат от този клас, осигуряващ изключително точна и прецизна образна диагностика.
View the embedded image gallery online at:
http://www.mbal.rousse.bg/#sigProGalleria50a7e2dff7
„Медицински център – Русе“ ЕООД има сключен договор с Районната Здравна каса, като за амбулаторни мамографски изследвания пациентките могат да бъдат насочвани от личните лекари с направление за профилактични прегледни и от специалисти, работещи в извънболничната помощ.
За информация и записване: Отделение по образна диагностика, ул. „Независимост“ №2, тел.: 0888/830469; 082/887205; 082/887482.
 
Д-р Нели Петрова, дм – Управител на „МЦ-Русе“ ЕООД
Д-р Иван Стоянов – Изпълнителен директор на „УМБАЛ-Русе“ АД
Последно обновяване: Сряда, 05 Октомври 2016 13:35
Печат

Конферентна зала - МБАЛ Русе АД

Конферентна зала - МБАЛ Русе АД
«МБАЛ Русе» АД разполага с многофункционална конферентна зала с капацитет до 80 места, за провеждане на семинари, обучения, конференции, презентации и други. Залата е оборудвана с озвучителна система, флипчарт, мултимедия, климатизация, интернет връзка.
Цена за ползване на конферентна зала:
• за 1 час – 50.00лева с ДДС
• за 1 ден – 120.00лева с ДДС
За контакт:
• телефон – 082/ 887 223 – административен секретар
Последно обновяване: Неделя, 27 Април 2014 15:39

Актуално

Акредитация

"МБАЛ-Русе"АД е акредитирана за цялостна медицинска дейност с отлична оценка за срок от 5 години  » Виж още

Политика по качеството

Политика по качеството и околната среда на МБАЛ Русе АД
Изтегли

Проверка на резултати от лабораторни изследвания

Проверка на резултати от лабораторни изследвания

Проверете резултатите тук

Сигнали за корупция

Подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси Натисни тук

Статистика

Брой посещения
1331002